Propálení kůže

Kůže neboli useň

Barevná pigmentovaná kůže je chromem činěná kůže s barevnou povrchovou úpravou. Barevnost kůže určuje vrchní polyuretanový nástřik, který je aplikován v koželužnách po vyčinění kůže.

 

 

Popis poškození kůže

Propálení kůže je možné dvěma způsoby a to chemicky nebo žárem.

Postup opravy

Další ukázky oprav kůže si můžete prohlédnout zde

Chemické popálení je nejčastěji způsobené kyselinou, která do kůže vyleptá díry. Setkáváme se se dvěma příčinami a to neopatrností při práci s chemikáliemi, jako je třeba autobaterie atd. a druhý závažnější problém je cizím zaviněním. Ve větších městech se pohybují lidé, kteří rádi aplikují v dopravních prostředcích na oděv kolemjdoucích lidí látku, která vypadá jako sůl kyseliny. Zasažené místo vypadá jako zašpiněné, při pokusu o vyčištění flek začne pálit, kůže zčerná, ztvrdne a vydrolí se.

 

Propálení žárem je v důsledku kontaktu s vysokou teplotou, jako je cigareta. Pravá kůže nehoří, ale při dostatečně dlouhém kontaktu s vysokou teplotou se dokáže popálit nebo propálit. 

Při popálení bez narušení struktury kůže se jedná o totožný postup opravy jako při ztrátě barvy. Pokud je struktura kůže narušena a v kůži je díra nebo je materiál ztvrdlý žárem, tak se jedná o postup shodný s roztržením kůže. Tedy postup renovace kůže hloubkové vyčištění, odstranění veškerých přípravků na kůži, mastnoty a barevných pigmentů zanesených do kůže. Odstranění uvolněné povrchové barvy kůže, otřepů, přečnívajících hran kůže a zuhelnatělé kůže. Zpevnění místa poškození, zacelení díry a celková rekonstrukce porušeného místa umělou kůží. Příprava povrchu kůže pro lokální barevný nástřik, barvení kůže nanesením barevného nástřiku a nanesení ochranného krycího čirého laku. Po vytvrdnutí barevných a lakovaných vrstev následuje závěrečná impregnace bezbarvým neparfémovaným roztokem na nemastné bázi, který kůži chrání proti znečištění, UV záření a zabarvení. Více o impregnaci kůže se dozvíte zde.

Copyright 2019 © Leather Service s.r.o.
Horova 1661/4, 616 00 Brno

Provozovna: Minská 132/100, 616 00 Brno
IČ: 032 29 122 DIČ: CZ03229122
Společnost je zapsána u KS v Brně, spisová značka C 84064.

tel.: 737 720 790 , 604 600 405

e-mail: info@leatherservice.cz

GDPR a obchodní podmínky

Fotogalerie našich prací naleznete i na:

facebook